Üye Paneli:

Araklı Tarihi

Araklı İlçesi, Sürmene İlçesine bağlı bucak iken 27.2.1953 tarih ve 6068 sayılı Kanun ile ilçe olmuştur.

Araklı  İlçe merkezinde 150 yıllık bir yerleşim olduğu bilinmekte, merkezde ve çevrede daha eski yerleşim ile ilgili gerekli kazıların yapılmamış olması sebebiyle  elde mevcut değildir.

 

Arkeolojik bulguların yokluğuna rağmen uzun süre yerleşim alanı olan kalelerin ve merkez ilçe çevresindeki diğer yerleşimlerin yer adlarının etimolojik (kelimelerin hangi kökten geldiği ve ne gibi değişmelere uğradığını incelemek) tetkiki kültürel verilerin kıyasıyla Araklının tarihi geçmişine dair fikirler ortaya koymaktadır.

1.Dünya savaşında Çanakkale savaşlarından sonra Osmanlı Genel Kurmayının Çanakkale birliklerini 11.Ordu adıyla Doğu Anadolu’ya kaydırmak kararı üzerine Rusların Anadolu’yu işgal etmeleri üzerine bir Rus Tümeninin de Karadeniz kıyı şeridini işgale başlaması ile Araklı 1916 da Rus Kuvvetlerince işgal edilmiştir. Yaklaşık 22 ay Rus ve ayrılıkça Ermeni güçlerinin elinde kalan Araklı 25 Şubat 1918 de Türk Birliğince kurtarılır.

 

ARAKLI ADININ KAYNAĞI

Araklı adının Arakale ifadesinin değişimi sonucu ortaya çıktığı bilinmektedir. Araklının batısındaki Kalecik mevkiinde ve doğusundaki Zeytinlik ve Sürmene’de kalelerin bulunması ilçe merkezindeki tarihi kaleyi “ARAKALE” konumuna sokmuştur. İspanyol seyyahı Clavlijo,1404 de bir Müslüman beyin idaresinde olan Araklı’dan “Arakuel” olarak bahsediyor buda ara kale deyimini hatırlatıyor.

 İlçenin en büyük akarsuyu olan ve İlçeyi Bayburt’a bağlayan, geniş su toplama havzası sayesinde bol su taşıyan ve ilçenin verimli ovasının sebebi olan Karadere’nin  ilçenin Türkler tarafından verildiği adı olduğu bilinmektedir.

 

 

yukarıAraklı Rehberi
Araklı

trabzon.org
Copyright © 1998
Tüm hakları saklıdır.
mail@trabzon.org