Üye Paneli:

Çaykara - Eğitim ve Kültür

Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halen faal durumda 1 Çok Programlı Lisesi (Öğrenci sayısı lisede 253, Muhasebe bölümünde 40 öğrenci toplam 293 öğrenci mevcut) 1 İmam-Hatip Lisesi (Öğrenci sayısı 78'dir), 1 Sağlık Meslek Lisesi ( Öğrenci sayısı 53'dır Bölümü Tıbbı Sekreterliktir).


(Liseler Öğrenci Toplamı 424' tür 1-5 Sınıflı 13 İlköğretim okulu (Baltacılı İlköğretim Okulu, Demirli İlköğretim Okulu, ere İlköğretim Okulu, Karaçam Seyrantepe İlköğretim Okulu, Köknar Cevizli İlköğretim Okulu, Köseli İlköğretim Okulu, Merkez Yükselen İlköğretim Okulu,Taşlıgedik İlköğretim Okulu Ulucami Sürmeli İlköğretim Okulu, Uzungöl Ş.İhsan Mutlu İlköğretim Okulu, Uzungöl Ş.Mehmet Aygün İlköğretim Okulu, Uzuntarla İlköğretim Okulu, Yeşilalan İlköğretim Okullarında öğrenci sayısı : 339 dur)1-8 Sınıflı 7 İlköğretim okulu (Cevdet Sunay İlköğretim Okulu, Çambaşı Ş.Ast.Orhan Sancar İlköğretim Okulu, Karaçam İlköğretim Okulu, Köknar İlköğretim Okulu, Taşkıran Mustafa Özer İlköğretim Okulu, Uzungöl İlköğretim Okulu, Zeki Bilge İlköğretim Okullarında Öğrenci Sayısı : 1487 dir.)(Toplam 20 İlköğretim Okulunda öğrenci sayısı : 1826 dır) 1 Halk Eğitimi Merkezi, 1 Öğretmen evi bulunmaktadır. Müdürlüğümüzde halen; 1 Müdür, 1 Şube Müdürü (1 Şube Müdürü Dernekpazarı İlçesinde geçici görevli) 1 Şef, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni,1 Hizmetli,1 Şoför çalışmaktadır. İlçemizde halen 21 memur ve hizmetli kadrolu olarak görev yapmaktadır.

Okullarımızdan 3 Lise ile 6 İlköğretim Okulunda kaloriferli ısıtma sistemi bulunmaktadır.Diğer 14 İlköğretim okulunda ısıtma soba ile sağlanmaktadır.

Eğitime %100 destek kampanyası çerçevesinde bu yıl; Zeki Bilge İlköğretim Okuluna hayırseverler tarafından boya badana sağlanmıştır.Köknar İlköğretim Okulunun Bahçe düzenlemesi aynı köylü hayırsever tarafından yaptırılmıştır. Ayrıca, Ataköy Cevdet Sunay İlköğretim Okulunda aynı köylü, hayırseverler tarafından çatı onarımı yaptırılmıştır. Okulun diğer onarımları yıl içerisinde tamamlanacaktır.

Çocuğun öğrenmesinin en yoğun olduğu temel alışkanlıkların, zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği ve biçimlendiği okul öncesi eğitime önem verilmekte olup, halen 6 İlköğretim okulu bünyesinde Anasınıflarında toplam 89 öğrenci bulunmaktadır. (Karaçam İlköğretim Okulu: 13 öğrenci , Ataköy Cevdet Sunay İlköğretim Okulu: 14 öğrenci , Çambaşı Şh.Jn.Atğm.O.Sancar İlköğretim Okulu: 12 öğrenci Taşkıran Mustafa Özer İlköğretim Okulu: 12 öğrenci, Zeki Bilge İlköğretim Okulu : 27 Öğrenci, Yeşilalan İlköğretim Okulu: 11 Öğrenci ) Ayrıca İlköğretime devam eden öğrencilerden; Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin başarı oranı, bu eğitimi almayan öğrencilerden daha yüksek olduğu bilinmektedir

İlçemizde, 6 taşımalı eğitim merkezi okula; 12 İlköğretim okulunun 6,7,8. sınıfları, 11 İlköğretim okulunun 1-8. sınıflarından ve değişik yerleşim birimlerinden 574 öğrenci 37 araç ile taşınmaktadır. İlçemizde, 1 öğrencinin ortalama 1 günlük taşıma gideri 1.980.000.-TL.dir. Taşımalı öğrencilere ayrıca öğle yemeğinde kumanya verilmekte olup, 1 öğrencinin 1 günlük gideri 1.080.000.-TL dir

Bu öğretim yılında; ilköğretim 1. sınıflarına 211 öğrenci, Liselerin 1. sınıflarına da 134 öğrenci kayıt yaptırmıştır.

İlçemiz okul ve kurumlarında, Toplam 101 öğretmen bulunmaktadır.Halen norm kadrosuna göre 18 branşta 73 öğretmene ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyaç; atanarak ilçemizden ayrılan öğretmenlerin yerine yeteri kadar öğretmen gelmeyişinden kaynaklanmıştır. Ancak bu eksiklik giderilmek üzere ek ders ücreti karşılığı ve sigortalı olmak üzere 25 öğretmen vekili sınıf öğretmenliğinde, 10 öğretmen vekili de çeşitli branş öğretmenliklerinde görevlendirilmiştir. Kapalı okulumuz bulunmamaktadır.Öğretmensiz kalan dersimiz de yoktur.

Öğrencilerdeki başarıyı arttırmak üzere; Üniversiteye hazırlık ve lise ara sınıflar yetiştirme kursları; Çok Programlı Lisede açılmıştır. Bu kurslara halen Cumartesi-Pazar günleri toplam 121 öğrenci devam etmektedir.Ayrıca Çok Programlı Lisenin yönetimindeki öğrenci pansiyonunda; Çok Programlı Liseden 113 öğrenci, İmam Hatip Lisesinden 30 öğrenci barınmaktadır. Pansiyonda; öğrencilerin ders çalışması için uygun ortam hazırlanmıştır.

İlköğretimde; öğrencileri yetiştirmek ve sınavlara hazırlamak üzere Merkezde; Zeki Bilge İlköğretim Okulunda kurs açılmıştır. Bu kurslar 4,5,6,7,8. Sınıflara yöneliktir Ayrıca; Karaçam, Köknar, Çambaşı Şht.Jn.Ast.Orhan Sancar İlköğretim Okulları bünyesinde de Yetiştirme ve Hazırlama Kursları açılmıştır.

Bu kurslar sayesinde öğrencilerimizi üst sınıflara hazırlanmak merkezi sistem sınavları ile öğrenci kaydı yapılan okullara daha çok sayıda öğrenci yerleştirmek öğrencilerimiz arasında yarış ve öğrenme havası estirerek başarıyı arttırmak temel hedefimizdir.

2004 yılı ÖSS sonucunda Çok Programlı Liseden 21 öğrenci, İmam-Hatip Lisesinden 2 öğrenci 185 ve üzeri puan almışlardır. Çok Programlı Liseden 2, İmam-Hatip Lisesinden 1 öğrenci üniversiteye ( lisans) yerleştirilmiştir.

2004 Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonucunda; Zeki Bilge İlköğretim Okulundan Yomra Fen Lisesine 1 öğrenci, Rize Fen Lisesine 1 öğrenci, Anadolu Liselerine 8 öğrenci, Köknar İlköğretim Okulu ile Taşkıran Mustafa Özer İlköğretim Okullarında birer öğrenci Anadolu Liselerine, Cevdet Sunay İlköğretim Okulundan 1 öğrenci Anadolu Teknik Liseye giriş sınavlarını kazanmışlardır. 2004 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk sınavını Zeki Bilge İlköğretim Okulundan 8 öğrenci, Cevdet Sunay İlköğretim Okulundan 1 öğrenci, Parasız Yatılılık sınavını; Zeki Bilge İlköğretim Okulundan 6, Cevdet Sunay İlköğretim Okulundan 2, Çok Programlı Lisesinden 3, Uzungöl İlköğretim Okulundan 2 öğrenci kazanmışlardır.

2004-2005 öğretim yılında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 1 Makine Nakışları Kursu(18), 4 Bilgisayar Kullanımı Kursu(77), 2 Mahalli oyunlar Kursu(30), 1Arıcılık Kursu(35), 1 Okuma-Yazma Kursu (10), 1Giyim kursu(20), 2 Mefruşat Kursu(33),Sığır Besiciliği Kursu (32), Anadolu ve Fen Liselerine Hazırlık Kursu (30), 1 İngilizce Kursu (15) açılmıştır.

Zeki Bilge İlköğretim Okulunda ek derslik yapımı ve İlçemizde YİBO veya PİO yapımı için arsa temini girişimleri devam etmektedir.

Ahmet HOŞOĞLU İlçe Milli Eğitim Müdürü
ÇAYKARA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER

Anayasa, kanun ,tüzük ,yönetmelik ,yönerge ,genelge ,program ve emirlerle tespit edilen eğitim amaçlarının okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında Atatürk İlke ve İnkilapları doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak üzere ihtiyaçların tespit edilerek teminine çalışmak. (Düzenlenen sınavların düzgün ve güven içerisinde geçmesini sağlamak. Okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasını, bilgi seviyesinin ve veriminin arttırılmasını sağlamak.Zorunlu öğrenim çağındaki çocukların devamlarını, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını sağlamaya çalışmak. Öğrencilerin taşımalı eğitimi ve öğle yemeğine ilişkin işlemlerini gerçekleştirmek. Okul ve kurumlarda toplum ve insan sağlığı ile ilgili faaliyetler düzenlemek,öğrenci sağlık taramasının yapılmasına yardımcı olmak.Örgün eğitim sistemi dışındaki vatandaşların yaygın eğitim yoluyla eğitilmelerini sağlamak. Okul-Aile birliklerinin usulüne uygun olarak çalışmalarını sağlamak. Öğrencileri ve gençleri kötü alışkanlıklardan ve yayınlardan korumak için tedbir alarak sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirmek. Personelin özlük haklarına, sağlık hizmetlerine ilişkin işlemleri sonuçlandırmak. Bütçelerden sağlanan muhtelif ödenekleri zamanında tahakkuk ettirmek. Gerekli olacak okul ve kurumlar için arsa temini ile mevcutların bakım ve onarımını sağlamak. Ast,Üst ve diğer kurumlarla iletişimi sağlamak.)

PERSONEL DURUMU
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ:

Müdür : 1 Şube Müdürü :2( 1 Şube Müdürü Dernekpazarı İlçesinde geçici görevli) Şef :1 V.H.K.İ.:2 Şöför :1 Hizmetli :1

İLKÖĞRETİM ( 20 İlköğretim Okulu ) ORTAÖĞRETİM ( Çok Programlı Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi) HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, ÖĞRETMENEVİ' inde 69 Branş Öğretmeni, 39 Sınıf Öğretmeni, 2 Okul Öncesi / Ana Sınıfı Öğretmeni, 21 memur ve Hizmetli kadrolu olarak görev yapmaktadır.

çaykara, ilçe, ilçesi ,eğitim, kültür, personel, çaykara belediyesi, trabzon

Çaykara Tarihi, Çaykara Fotoğrafları, Eğitim ve Kültür, Çaykara Yaylaları, Şelaleler, Uzungöl, Çaykara Haritası
yukarıÇaykara Rehberi
Çaykara

trabzon.org
Copyright © 1998
Tüm hakları saklıdır.
mail@trabzon.org