Üye Paneli:
 

Tonya'da Eğitim ve Kültür

Binlerce yıla ulaşan geçmişi ve süre içerisinde geçirmiş olduğu tarihi olaylar ve bu topraklarda yaşayan milletler ve onların yaşam biçimleri bu günkü toplumsal ve kültürel yapının oluşmasında önemli pay sahibidir. İlçemizin kültürünün kaynağını ve halkımızın ve yaşamı ve yaşamını sürdürürken yaptığı faaliyetler oluşturmaktadır. Geçmişten beri geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık,kıyısında yaşadığı Karadeniz arazinin dik ve dar oluşu, ikliminin karakteristik özellikleri olan yağmur ve sis, yaylalar, horon bunların başlıcalarıdır. Ayrıca inançları gereği bayramlar, dini günler, doğum, düğünle evlenmeler kültürün diğer kaynaklarıdır.

İlçenin eğitim durumu genellikle Cumhuriyet döneminden sonra gelişme göstermiştir. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesinden sonra okuma yazma yönünden yapılan çalışmalar sonucu yetişkinler okur-yazar hale gelmişse de okulların açılmasından ve sayılarının çoğalmasından sonra bu konuda daha iyi sonuçlar alınmıştır. 1981 yılında başlatılan okuma-yazma seferberliğinin olumlu katkıları ile 12-45 yaş arasındaki faal nüfusun % 95'i okur­yazar hale gelmiştir.

Okul Öncesi eğitim ilçe genelinde istenilen düzeydedir. Toplam 10 İlköğretim Okulumuzun bünyesinde Anasınıfı mevcuttur. 3 ilköğretim okulumuz içinde Anasınıfı açılması teklifi yapılmıştır. İlçe genelinde 2663 ilköğretim ve 698 lise öğrencisi olmak üzere toplam 3361 öğrenci mevcuttur. İlköğretim okullarında okuyan öğrencilerimizin 1042 si 8 taşıma merkezi ilköğretim okuluna 69 araçla taşınmaktadır. İlçede 15 ilköğretim okulu ,2 Çok Programlı Lise ,1 Anadolu Lisesi ,1 Sağlık Meslek Lisesi ve 1 İmam-Hatip lisesi mevcuttur. Ayrıca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve iki adet öğretmen evimiz faaliyettedir.

Okullarımızın fiziki kapasiteleri yeterlidir. Öğretmen sayımız ise 192 dir. Öğretmen ihtiyacının giderilebilmesi için değişik branşlarda 31 öğretmen görevlendirilmiştir.

"Gideyirım Tonya'ya
Tonya'ya okumaya
Tonya'dan bi kız aldım
Ketani dokumaya"

Tonya'nın eğitime verdiği önem türkülere de konu olmuştur. Cumhuriyet'ten önce de Tonya' eitim kurumları öne çıkmaktaydı. Turalı ve Kayacan'daki medreselerin kalıntıları günümüzde de ayaktadır.
Cumhuriyet'ten önceki eğitim kurumlarını bitirenlerin birçoğu, TRabzon ve İstanbul'e giderek eğitimlerini sürdürmüş ve daha sonra Tonya'ya gelerek Turalı, Kayacan, Melikşah gibi merkezlerde bulunan medreselerde görev yapmışlardır.
Sayraç Köyü'nden Şişmanoğlu Salih Efendi, Karşular mahallesi'nden Kalyoncuoğlu Abdulkerim Efendi, Büyükmahalle'den Seyit Efendi, Karaağaçlı Köyü'nden Durmuşoğlu Ali Efendi, Karşular Mahallesi'nden Kadıoğlu Salih Sıtkı Efendi... Cumhuriyetin ilk yıllarında da önde gelen eğitim görmüş insanlardı.
Bunların çoğu din eğitimi almış, çevreye bu alanda hizmet vermişlerdir. Abdulkerim Efendi ve Salih Sıtkı Efendi ise din eğitimi yanında sosyal alanda da aldıkları eğitimle devlet kurumlarında görev yapmışlardır. Salih sıtkı Efendi Sıvas-Gürün de kadılık görevinde, Abdulkerim Efendi ise İstanbul'da Saray Katipliğinde bulumuşlardır.


Cumhuriyet'in kurulması ve ardından yazı devrimin yürürlüğe girmesinden sonra 1929 yılında ilçe merkezinde (o zaman nahiye/bucak merkezi) beş sınıflı bir ilkokul açılmıştır. Daha sonra İskenderli, Karşular, Kaleönü, Hoşarlı ilkokulları eğitim öğretime başlamış, 1960'lardan sonra da hemen hemen her köye bir ilkokul açılmıştır.
Günümüzde eğitim öğretim sorunu önemli ölçüde çözümlenmiştir. Okul çağına gelen her çocuk, kız erkek ayrımı olmadan okula devam eder. Yaşı otuzun altındaki gençlerin yüzde yüze yakın bir bölümü lise mezunudur.
1962 yılında açılan Tonya Ortaokulu, on yıl sonra Tonya Lisesi olarak eğitimini sürdürür. İskenderli, Hoşarlı, Çayıriçi, Kalınçam ve Sayraç Köylerinde de daha sonra bağımsız ortaokullar açılır.1976 yılında açılan imam hatip lisesi de eğitimini sürdürmektedir.
2004-2005 öğretim yılı başında, Tonya'da ortadereceli okullar şöyledir: İlçe merkezinde Atatürk Çok Programlı Lisesi, Tonya Anadolu Lisesi, Tonya İmam Hatip Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi. İskenderli Beldesinde, İskenderli İMKB Çok Porogramlı Lisesi.
Sekiz yıllık kesintisiz eğitim uygulamasından sonra birçok okul, merkezi okullara taşındığından okul sayısının azaldığı görülmektedir.
İlçe merkezinde Şehit Ayhan Güner, Feride-Ahmet Şener İlköğretim Okulları, Büyükmahalle 17 Şubat ve Karşular Şehit Cemil Küçük İlköğretim Okulları ile Hoşarlı, Karaağaçlı, Çayıriçi, Kalınçam ve Sayraç İlköğretim Okulları 8 sınıflı, Yenimahalle, Kaleönü, Kayacan, Kalemli, Gündoğdu ilköğretim okulları beş sınıflı olarak eğitim öğretimlerini sürdürüyor.

Birçok Tonyalı genç bu okullarda eğitim öğeretime başlayarak bugün önemli görevlerde bulunmaktadır. Üniversitelerde öğretim üyesi, bürokrat, işadamı, yazar, sanatçı... temel eğitimlerini Tonya'da görmüştür.

 

Tonyada Eğitim

 

Tonya, tonya, tarih, tarih, tonya tarihi, resimleri, fotoğraflar, belediyesi, trabzon

Tonya Tarihi,Tonya Fotoğrafları, Eğitim ve Kültür ,Atma Türküler ,Tonyalı Yazarlar ,Ekonomi ,Sosyal Durum ,Tonya Haritasıyukarı

Tonya Rehberi
Tonya

trabzon.org
Copyright © 1998
Tüm hakları saklıdır.
mail@trabzon.org