Üye Paneli:
 
 

Vakfıkebirin Coğrafi Yapısı ve Konumu:

Vakfıkebir’in merkezi, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nün Trabzon İlinin 45 km. batısında olup, 8 km. doğusunda Çarşıbaşı, 5 km. batısında Beşikdüzü, 22 km. güneyinde Tonya ilçeleri bulunmakta ve Kuzeyinde ise Karadeniz ile çevrilmektedir. Samsun-Trabzon-Rize devlet kara yolu ilçe merkezinden geçer. Yüz ölçümü 235 km2 dir.
 

Vakfıkebir genel itibariyle engebeli bir topografyaya sahiptir. Kuzeyinden güneyine doğru gidildikçe (İlçe merkezinden çevreye doğru gidildikçe) yükselti artarken ve hem de engebeli arazi daha da fazlalaşmaktadır. Bazı köylerde keskin sırtlar yer almaktadır. Arazinin elverişsiz bir yapıya sahip olması erozyon ve heyelanın yanında ulaşım, tarım ve yerleşme problemleri meydana getirmekte ve dağınık yerleşmeleri ortaya çıkarmaktadır. Vakfıkebir’in en yüksek yeri güneydoğu kesimindedir. En alçak kesimi ise deniz kenarıdır. Akarsular; güneyden kuzeye doğru genellikle kertik vadiler içerisinde akmaktadırlar. İlçe topraklarından kaynaklanan suları küçük dereler toplar. İlçe merkezinden Karadeniz’e dökülen fol deresi ve kirazlık deresi en büyük akarsularıdır.
 
İlçenin Karadağ yaylası en önemli yaylasıdır. Yaylacılık turizmi son yıllarda ilçede önem kazanmıştır. “Vakfıkebir Tereyağı” ve “Taş Fırın Ekmeği” ile ünlenmiş bulunmaktadır. Her yıl “Ekmek Festivali” yapılmaya başlanmıştır.  Toplam 34 köyü vardır. Dağlar kızılağaç, gürgen, kayın ve ladin ağaçları ile kaplıdır.   

İlçe merkezine bağlı Rıdvanlı Köyü’nde Karadağ Maden Suyu vardır. Vakfıkebir’e bağlı Yalıköy Belediyesi vardır.

İlçe’de yerleşmeyi iki başlık altında inceleyebiliriz.
 
1.Eski yerleşme şekli: İlçe geneline baktığımızda topografyaya bağlı dağınık yerleşme şekli görülür. Bir kaç evi bir arada görmek zordur. Evlerin yapımı erkek çocuk sayısına göre odaları fazla veya azdı. Tek katlı evlerin yanlarında eklenti olarak mazı, dam ve çetenler bulunur. Hatta tuvaletler dahi evin dışına eklenti olarak yapılırdı. Çift katlı evlerde ise alt alt kat hayvanların barındığı ağırlar, ikinci katta ise insanlar yaşardı. Bu tip evler olup bunun üzeri kiremit olurdu. Ahşap evler, Taş evler, Hımışlı evler* köylerde az da olsa vardır.
 
2. Yeni yerleşme şekli: Yığma ve betonarme evlerdir. Mesken tipleri beş altı katlı apartmanlar şekline dönmüştür. Bu evlerin alt katında veya bahçe sınırları içersinde kesinlikle ağır dam mazı bulunmaz. Tuvaletler evin içindedir.
 
   *Hımışlı Evler: Evin iskeletini oluşturduğu birbirine çatılmış kerestelerin, araları kerpiç, taş, tuğla ile doldurularak yapılan evlere denir. 
 
B)VAKFIKEBİRDE NÜFUS VE NÜFUS HAREKETLERİ
 
Vakfıkebir’in toplam nüfusu 27.491 kişidir. Erkek: 13.455, Kadın: 14.036 kişidir.
 

 

 
 
 
 
Okul Çağında Değil
Okur Yazar Değil
Okur
Yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
K
1260
2464
1647
4550
1592
2070
448
E
1374
604
1281
4584
2300
2875
835
TOPLAM
2634
3068
2928
9134
3892
4945
1283
 

 
 
     3)VAKFIKEBİRİN EKONOMİK COĞRAFYASI
 
     A-TOPRAK REJİMİ VE İŞLETME TİPLERİ
 
     Eskiden tarım için ayrılan yer geniş alan kaplamaktaydı günümüzde ise miras yoluyla araziler bölünerek küçülmesi sonucunda toprak aileleri artık bakamaz duruma geldi. İlçemizde de bundan dolayı göç hareketleri büyük şehirlere olmuş ve olmaktadır. Toprağı fazla olan aileler ise, bu alanları fındık bahçesi yaparak geçimlerinin büyük bir bölümünü sağlamaktadırlar.
 
     Vakfıkebir’de nadas uygulaması görülmemektedir.
 
     B) TARIM METOTLARI VE KULLANILAN ALETLER
 
     İlçemizde nadas uygulanmadığı için toprak zamanla zayıflamakta bundan dolayı gübreleme yöntemine başvurulmaktadır. Hayvan dışkılarını doğal gübre olarak kullanılmasının yanında hazır gübrelerde kullanılır. Zayıflayan toprak mineral bakımından zenginleştirilmeye çalışılır. Bitkileri zararlılardan korumak amacı ile ilaçlama yapılmaktadır.
 
     İlçede tarım arazilerinde traktör makineleri kullanılmaktadır. Sürülemeyen arazileri bel kazma vb gibi tarım aletleri ile işlenebilmektedir.
 
     Vakfıkebir de şuanda ekstansif (ilkel) tarım metotları yaygındır.
 
     C)ELDE EDİLEN TARIM ÜRÜNLERİ:
 
     Vakfıkebir’de en çok üretime tabi olan ürün fındıktır. Sıra ile patates, mısır, çay, sebze, ve meyvelerdir.
 
     D) HAYVANCILIK VE EKONOMİK DEĞERLERİ:
 
     İlçemizde büyük baş hayvancılık, küçük baş hayvancılık, kümes hayvancılığı, balıkçılık ve arıcılık yapılmaktadır. Vakfıkebir’de süt işleyen 2(iki)fabrikanın bulunuşu ekonomik açıdan büyük önem taşımaktadır.
 
     a)Büyükbaş Hayvancılığı:
     Köy halkı, büyükbaş hayvancılığı genelde kendi ihtiyaçlarını(süt, tereyağı, peynir, yoğurt, ayran, çökelek)karşılamak için yapar. Bazıları ise pazarda satmak için bu hayvanları bakar.
 
     b)Küçükbaş Hayvancılık:
     Bir kısım insanımızda,  koyun ve keçi besleyip satmakta, etinden, sütünden, yağından, yününden, yararlanmaktadırlar.
 
     c)Kümes Hayvancılığı:
     Genellikle bahçesi olan her evde tavuk ve horoz beslenilip etinden, yumurtasından faydalanılır ve pazarda da satılır.
 
     d)Balıkçılık:
     İlçede balıkçılıkla uğraşan kişi sayısı azdır. Vakfıkebir’e bağlı belediye olan Yalıköy’de balıkçılıkla uğraşan kişi sayısı daha fazladır.
 
     e)Arıcılık:
     Son yılarda arıcılık faaliyetinde ilçemizde gözle görülür bir artış olmuştur.

 

vakfıkebir, Vakfıkebir, coğrafya, cografi, konum, yapi, yapı, belediyesi

Vakfıkebir Tarihi, Vakfıkebir Ekmeği, Turizm, Coğrafi Yapı, Vakfıkebir Fotoğrafları, Vakfıkebir Haritasıyukarı

Vakfıkebir Rehberi
Vakfıkebir

trabzon.org
Copyright © 1998
Tüm hakları saklıdır.
mail@trabzon.org