Üye Paneli:
 

Beşikdüzü

BEŞİKDÜZÜ, 1834 yılında Padişah II.Mahmut'un fermanı ile kuruldu. Şalpazarı İlçesi dahil olmak üzere 80 yıl müstakil tam teşkilatlı ilçe gibi idari teşkilatta yerinin aldı.


Dilden dile nakil edilen rivayetlere göre çevre halkı 13 ve 14. yy’larda Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen Türkmen boylarını torunlarıdır. Bugünkü köy adları rivayetlerin doğrular niteliktedir (Oğuz, Türkeli, Şahmelik, Kalegüney, Anbarlık, Seyitahmetli gibi)

Beşikdüzü'nün 1834'de resmen kuruluşundan kısa bir süre sonra tayin edilen Nahiye Müdürü 30 kadar zaptiyesi ile işe başlamıştır. Bu Nahiye müdürü ayrıca o zaman nahiye olan Vakfıkebir ve Tonya’ya da baktığından her birinde 4’er ay kalarak başlangıçta mülki idare ile bu şekilde yürütülmüştür o zamana kadar süre gelen ahir idaresi resmi yönetime düşmüştür.BEŞİKDÜZÜ bir süre Görele ilçesine Şarlı adı ile bağlı kalmıştır. Buradan ayrıldıktan sonra doğruca Trabzon vilayet merkezine tıpkı ilçe merkeziymış gibi bağlanmıştır. Vilayet meclisinde buluann son Beşikdüzü mümessili Zemberek köyünden ispir oğulları'ndan Kadı Mehmet Efendi'dir.

Beşikdüzü, I. Dünya Savaşı öncesinde mümessillin de hazır bulunduğu vilayet meclisinde ekseriyetle alınan bir kararla Vakfıkebir'e bağlanmıştır.

7 Aralık 1953 gün ve 4/1949 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile eskiden olduğu gibi ilçede Bucak Sulh Hakimliği, Nüfus, Tapu Sicil Müdürlüğü, Özel İdare Müdürlüğü, Noterlik gibi teşkilatları kurulmuş; ancak 1958 yılında Tapu ve Ziraat Dairesi hariç diğer devlet daireleri kaldırılmıştır.

4 Temmuz 1987 tarih ve 19507 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3797 sayılı kanunla ilçelik hürriyetini kazanmış ve ilk kaymakamı 4 Ağustos 1998 tarihinde atanarak görevine başlamıştır. İlçenin ilk kaymakamı İsmail Tezel dir. Hali hazırdaki kaymakamı Eyüp Sabri KARTAL'dır.
 

Beşikdüzü coğ. Trabzon iline bağlı, ilçe ve ilçe merkezi kent adı (Lat (DMS)  41° 2' 58N  Long (DMS)  39° 14' 7E  Altitude (me-ters)  34 m)

Öncesinde Vakfıkebir ilçesine bağlı bu-cak olan kent, 19 Haziran 1987 tarihli ve 3392 tarihli yasa ile ilçe statüsüne kavuş-muştur.

Yüzölçümü 121 km

nüfus (2000) 47.331 (şehir 29.766, köyler 17.565)

Belediyeler (3)

1. Beşikdüzü (kuruluş 1987)

Mahalleleri: Adacık, Cumhuriyet, Çeşmeönü, Fatih, Nefsişarlı, Vardallı

2000   29.766

1997   26.920

1990   15.652

1985    9.025

1980    7.552

1975   12.618

1970    7.274

1965    5.210

1960    2.142

2. Türkelli

Mahalleleri: Atatürk, Cumhuriyet, Hürriyet

2000   3.709

1997   3.819

1990   2.373

1985   1.185

1980   1.338

1975   1.234

1970   1.388

1965   1.360

1960   1.245

3. Yeşilköy

2000   3.099

1997   2.119

1990     973

1985     968

1980     934

1975     982

1970     792

1965     757

1960     676

Köyler (25)

Köy adı     

 nüfus  

ilçe

il (km)

Ağaçlı

1.354

 6

51

Akkese

   767

 3

48

Aksaklı 

   185

49

 4

Anbarlı  

   355

53

 8

Ardıçatak 

   169

11

56

Bayırköy

   230

 5

50

Bozlu

1.562

 8

53

Çakırlı  

   254

14

59

Çıtlaklı

      ?

12

57

Dağlıca

   374

12

57

Denizli 

   216

 5

50

Dolanlı

   182

16

61

Duygulu  

   313

 9

54

Gürgenli

   506

 7

52

Hünerli

   473

 7

52

Kalegüney 

   266

14

59

Korkuthan

   359

 8

53

Kutluca

   505

 7

52

Resullü 

   700

15

60

Sayvancık

   211

 5

50

Seyitahmet 

   364

 7

52

Şahmelik

   502

11

56

Takazlı 

   504

 4

49

Yenicami

   274

18

63

 Bk. Şarlı

beşikdüzü

İdari

Trabzon'un ilçeleri arasında merkez nüfusu olarak Akçaabat ve Vakfıkebir'den sonra 3. sırada yer alır. İlçe merkezinin nüfusu ilçe olduğundan beri iki kat artmıştır. 2000 yılı nüfus sayımına göre; ilçe merkezinde yaklaşık 29.000, köylerinde ise (25 köy) yaklaşık 18.000 kişi yaşamaktadır.

Beşikdüzü Belediyesi, Türkelli Belediyesi ve Yeşilköy Belediyesi olmak üzere üç belediyesi vardır.

Mahalleleri 7 adettir:
Cumhuriyet Mahallesi, Fatih Mahallesi, Beşikdağ Mahallesi, Nefsişarlı Mahallesi, Adacık Mahallesi, Vardallı Mahallesi, Çeşmeönü Mahallesi

Köyleri 25 adettir:
Ağaçlı, Akkese, Aksaklı, Anbarlı, Ardıçatak, Bayırköy, Bozlu, Çakırlı, Çıtlaklı, Dağlıca, Denizli, Dolanlı, Duygulu, Gürgenli, Hünerli, Kalegüney, Korkuthan, Kutluca, Resullü, Sayvancık, Seyitahmet, Şahmelik, Takazlı, Yenicami, Zemberek

Beşikdüzü Köylere Hizmet Götürme Birliği, mahalli idare birimi olup 25 köyün birleşmesiyle kurulmuştur. 2005 de tüzük değiştirerek etkin ve geniş bütçesiyle hizmet vermektedir.


Ekonomi

Halk balıkçılık, fındık ve ormancılık içinde yoğunlaşmıştır ve halk genellikle geçimini bu üç sektörden sağlar.


Eğitim

İlçede Beşikdüzü Anadolu Lisesi, Beşikdüzü Endüstri Meslek Lisesi, K.T.Ü. ye bağlı olarak 1992 yılında eğitim öğretime açılan Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Beşikdüzü Anadolu Öğretmen Lisesi (önce köy enstitüsü olarak kurulmuştur, Beşikdüzü Ticaret Meslek Lisesi, Beşikdüzü Kız Meslek Lisesi, Beşikdüzü Merkez İlköğretim Okulu, Beşikdüzü Atatürk Lisesi yer alır. İç kesimlerde ise Beşikdüzü Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beşikdüzü Şehit Öğretmen Gürhan Yardım İlköğretim Okulu ve Beşikdüzü Sağlık Meslek Lisesi bulunur. Yaklaşık 4700 öğrenci eğitim ve öğrenimleri sürdürmektedir.

Yetişkinler için Beşikdüzü halk eğitimi merkezi müdürlüğü faaliyetlerine sosyal ve kültürel alanda yürütmektedir.

Köylerinde ise 6 tane ilk Öğretim Okulu açıktır; diğer köylerdeki öğrenciler, taşımalı eğitim kapsamı dahilinde eğitim öğretimini sürdürmektedir.

 

beşikdüzü, Beşikdüzü, besikduzu, BEŞİKDÜZÜ, tarih, tarihi, haberler, resimleri, fotoğrafları, idari, coğrafi, eğitim, durumu

yukarı

Beşikdüzü Rehberi
Beşikdüzü

trabzon.org
Copyright © 1998
Tüm hakları saklıdır.
mail@trabzon.org