Üye Paneli:
 

Köprübaşı

Köprübaşı İlçesinin tarihçesi ve ilk yerleşmeler hakkında ilmi bilgi yok denecek kadar azdır.


Köprübaşı'na ilk iskan eden kavimler gür ormanlar arasında Güneş'ten ara bir yer bularak buraya yerleşmişlerdir. İlk iskan edilen bu yer ilk önce Güneş'ten ar, daha sonra Güneşara adını almıştır. Bügünkü Fidanlı, Gündoğan ve Akpınar Mahalleleri ile Çifteköprü, Güneşli (Güneşera) Köyü adı altında tek muhtarlık olarak 1929 yılına kadar idari yapıları devam etmiş. 1929 yılında bugünkü Kahraman, Yağmurlu, Koyuncular, Konuklu, Dağardı, Büyükdoğanlı, Yılmazlar ve Arpalı köylerinin iştirakiyle Köprübaşı(İki dere ve birbirine çok yakın iki köprü arasında kaldığından bu ismi almıştır) adı altında Köprübaşı bucağı teşekkül ettrilmiştir.

Fidanlı, Akpınar ve Gündoğan Mahallelerinin birleştirilmesi ile 1965 yılında KÖPRÜBAŞI BELDESİ kurulmuştur.

05 Mayıs 1990 tarihinde 3644 sayılı kanunla Sürmene İlçesinden ayrılarak yeni bir İlçe olarak kurulmuş olup, 12 Ağustos 1991 tarihinde ilk kaymakamı göreve başlamıştır.

Coğrafi Yapısı


Köprübaşı, kuzeyde Sürmene ilçesi, güneyinde Bayburt ili, doğusunda Çaykara, Of ve Dernekpazarı İlçeleri, batısında Sürmene İlçesine bağlı Oylum Beldesi vardır.


9 mahalle, 4 köyü vardır. İlçe merkezinde rakım 200 metre ve merkezin yüzölçümü ise 132 km2 dir. Köprübaşı İlçesi Trabzon ilini Bayburt iline bağlayan en yakın yola sahiptir.

İklim genellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde hakim iklimdir. Yazlar serin kışları ılık ve her mevsim ağışlıdır. Yağışlar ençok ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yağar.

Bölgede güneyden kuzeye doğru akan Manahoz deresi bulunur. İlçenin e önemli akarsuyu Manahoz deresidir. Yeni yayladan doğar ve Sürmene İlçe Mekezinde denize dökülür.

İlçenin güneyinde 1750-2200 metre yüksekliklerinde yaylalar vardır. Bu yaylaların denize doğru alçalan kesimleri, özellikle vadi yamaçlar ormanlarla kaplıdır.

Yaylalar geniş otlaklar, temiz havası ve soğuk suları ile yaz aylarında hayvancılıkla geçinen halkın uğrak yerleridir. Mayıs ayından eylül ayının sonuna kadar bu yaylalar canlılığını korur.

Köprübaşı İlçesine bağlı yaylalar ; Soğuksu, Ebeler, Küçük Kangal, Harman, Ağaçbaşı, Yangın, Vizera, Mincena, Sulak, Köşki, Taşlı ve İsmail Ağa Yaylalarıdır.

İlçenin en yüksek yeri ve simgesi Madur Dağıdır.Rakım(2.742 Metredir)

yukarı

Köprübaşı Rehberi
Köprübaşı

trabzon.org
Copyright © 1998
Tüm hakları saklıdır.
mail@trabzon.org