Üye Paneli:
 

Maçka

Çok eski bir yerleşim yeri olan ilçemiz, tarihi süreç içersinde Pers, Bizans, Osmanlı ve Türk uygarlıklarının beşiği olmuştur. Maçka İlçesi,Rum Pontus Krallığının elindeyken,1461 yılında,dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın Trabzon’u fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır.


Maçka ilçesi 1913 yılında kurulmuştur. Maçka İsmi; rivayete göre İranlılarla Bizanslılar arasında vuku bulan çarpışmalarda Maçka’nın yerli Rum halkı “Maçuka” denen sopa ile dövüştüklerinden, onların yerleşim birimine Maçuka anlamına “Maçka” denilmiştir. İsim de buradan gelmektedir.
I. Dünya savaşında Rusların Maçka’yı işgali üzerine yöre halkı buradan göç etmiş ve 15 Şubat 1918 tarihinde Rusların çekilmesi ile birlikte ilçemiz düşman işgalinden kurtulmuştur.

İlçemizin doğusu Yomra ilçesi ve Gümüşhane ili, batısı Akçaabat ve Tonya ilçeleri, kuzeyi Trabzon ili, güneyi ise Gümüşhane ili ile çevrilidir. Rakımı 340, yüzölçümü 1000 km2’dir. İlçemizin coğrafi yapısı, tamamen dağlık ve engebelidir. Ovası yoktur. Zigana, Kulin, Kuştul dağları belli başlı dağlarımızdır.


Zigana geçidi İran transit yolu üzerinde olup Türkiye’nin önemli geçitlerinden biridir. Bundan başka Galyan deresini Bayburt iline bağlayan Gümüşki, Maçka ile Akçaabat ilçelerini birbirine bağlayan Haçka ve Maçka yaylalarının,Torul bağlantısını sağlayan Meryemana geçitleri bulunmaktadır.Hamsiköy, Meryemana, Mulaga ve Galyan dereleri, ilçemiz Esiroğlu mevkiinde buluşarak Maçka deresi adı altında Karadeniz’e dökülmektedir.

Maçka Ekonomisi

2000 yılı genel nüfus sayımına göre ilçenin nüfusu 42.557’dir.

Bunun 11.060’i merkezde,  4.436’sı Şahinkaya beldesinde, 10.373’ ü Esiroğlu Beldesinde, 16.688 köylerde yaşamaktadır.

İlçenin kayıtlı nüfusu      160.450’ dir.
İlçemiz nüfusunun %50’si ziraat ile uğraşmaktadır.


İlçemizde 550 adet küçük esnaf ve 200 adet şoför olmak üzere toplam 750 adet Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı esnaf ve sanatkar vardır.
 

Sosyal Durum

 

İlçemizde 2600 konut olup, 1400 konuta ihtiyaç vardır.
İlçemizde dışarıya göç mevcut olup, gizli ve açık işsizlik vardır. Sosyal yaşantı imkanlar ölçüsünde canlı olup, sosyal aktivitelere açık, Devletle problemi olmayan, Devlet kurum ve kuruluşlarına saygılı, işbirliğine yatkın,eğitim seviyesi oldukça yüksek, gelenek ve göreneklerine bağlı bir halk kitlesine sahiptir.

 

Halkın gelir durumu dışarıya göç edenler için iyi ilçe merkezi ve köylerde yaşayanların vasat ve vasatın altındadır.
2242 adet esnaf faaliyet göstermektedir, Nüfusun geri kalanı, kamu sektöründe çalışan, memur, işçi ve çiftçilerden müteşekkildir.

 

İDARİ DURUM:

 

İlçemizin 57 köyü, 19 mahallesi, 96 Mezra ve 137 Yaylası vardır. Dağınık bir yerleşim söz konusudur. Esiroğlu belediyesine bağlı 9, Maçka belediyesine bağlı 4, Şahinkaya belediyesine bağlı 6 mahalle vardır. Bucak teşkilatı yoktur.

 

İDARİ BİRİMLER :


a-Kaymakamlık: 1 Kaymakam , 1 Yazı İşleri Müdürü, 1 Veri Hazırlama Kontrol işletmeni, 1 Şoför,1 Hizmetli,  2 Vakıf memuru olup toplam 7 kişi görev yapmaktadır.


b-Müfreze Komutanlığı:1 Üsteğmen, 2 Astsubay ve 40 Er olup,toplam 43 personel görev yapmaktadır.


c-Askerlik Şube Başkanlığı: 1 Asteğmen, 1 Astsubay, 8 er, 4 Sivil memur  olup, 14 personel görev yapmaktadır.


d-Tapu Sicil Müdürlüğü:1 Müdür Vekili , 1 Şef, 3 Memur, 1 Hizmetli olup,6 personel  görev yapmaktadır.


e-Kadastro Müdürlüğü: 1 Müdür Vekili, 2 Kontrol Mühendisi, 1 Kadastro Üyesi, 1 Kontrol Memuru, 9 Teknisyen, 6 Sözleşmeli Personel 2 V.H.K.İ., 2 Şoför  olup, 24 personel görev yapmaktadır.


f-Nüfus Müdürlüğü :1 Müdür, 3 Veri Hazırlama İşletmeni ve 1 Hizmetli görev yapmaktadır.   

      
g-Özel İdare Müdürlüğü: 1 Bilgisayar İşletmeni (Müdür V.)  görev yapmaktadır.


h-Müftülük: 1 Müftü , 1 Şef,  1 Vaiz, 1 Memur, 1 V.H.K.İ., 4 Müezzin, 2 Kuran kursu Öğretmeni, 1 Şoför,  122 İmam Hatip, 1 Hizmetli  olup toplam 134 personel görev yapmaktadır.


I-Tarım Kredi Kooperatifi:  2 Memur  personel görev yapmaktadır. 


i- Bankalar:
a-Ziraat Bankası; 1 Müdür, 1 Yönetmen Yardımcısı, 2 Servis Yetkilisi, 3 Servis Asistanı,  1 Koruma,  olup toplam 8 personel görev yapmaktadır.
b-İş Bankası : 1 Müdür, 1 Servis Yetkilisi, 1 Memur , 1 Güvenlik görelisi olmak üzere toplam 4 personel görev yapmaktadır.


j- Orman İşletme Müdürlüğü:1 Müdür, 1 Müdür Yardımcısı, 5  Orman Bölge Şefi,1 İşletme Avukatı,1 Sayman,1 İşletme Teknisyeni, 1 Personel Şefi,1 Veznedar, 1 Ambar Memuru, 2 Bilgisayar İşletmeni, 3 Daktilograf, 3 Mutemet,   36 Orman Muhafaza memuru,  3 Memur  olup toplam 59 personel görev yapmaktadır. Ayrıca 2 Kadrolu işçi mevcuttur.


k-Fiskobirlik : 1 Müdür, 1 Muhasebeci, 1 Ambar Memuru, 5 Yönetim kurulu Üyesi, 1 Eksper, 1 Bekçi ve 1 Hizmetli  olup, toplam 12 personel görev yapmaktadır. 

 


MAHALLİ İDARELERİN DURUMU


Belediyeler


İlçemizde Merkez, Esiroğlu ve Şahinkaya olmak üzere 3 adet belediye ve bu belediyelere bağlı 19 mahalle mevcuttur.


1-Maçka Belediyesi: Maçka Belediye Başkanlığı’nda 4 adet hizmet aracı, 2 adet Ambulans, 26 adet Midibüs, 1 adet Arazöz, 1 adet Kepçe, 1 adet Kamyon ve 1 adet Traktör olmak üzere toplam 36 araç vardır. Maçka Belediye Başkanlığı’nda 1 başkan, 15 memur, 65 geçici işçi olmak üzere toplam 81 personel bulunmaktadır. Cadde düzenleme ve parke çalışmaları, İşletmeler üstü Çıraklık Eğitim Merkezi İnşaatı merkez belediyesinin önemli yatırımları arasındadır.

2-Esiroğlu Belediyesi:Esiroğlu Belediyesi’nde 2 hizmet aracı, 1 adet Kazıyıcı-yükleyici, 1 adet JCB kepçe, 3 kamyon,1 adet itfaiye aracı,1 eksavatör, 1 grayder, 1 adet çöp kamyonu olup toplam 11 araç mevcuttur. Esiroğlu Belediye’sinde 1 başkan, 13 memur, 9 adet geçici işçi olmak üzere toplam 23 personel bulunmaktadır.

3-Şahinkaya Belediyesi: Şahinkaya Belediyesi’nde 1 adet hizmet aracı, 1 kazıyıcı ve yükleyici, 2 traktör, 2 kamyon, 9 otobüs olup toplam 9 araç vardır. 1 Kamyon ekonomik ömrünün doldurmuş olup kullanılamayacak durumdadır. Şahinkaya Belediye’sinde ise 1 başkan, 4 memur, 6 adet geçici işçi olmak üzere toplam 11 personel mevcuttur.


Köylerine Hizmet Götürme Birliği:


Maçka Kaymakamlığı Belediye ve Köylere Hizmet Götürme Birliği 1984 yılında kurulmuş, 21.01.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonucu, Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak değiştirilmiştir. 57 köy muhtarlığından oluşan üyesi vardır. Bütçe imkanları ölçüsünde Genel İdarenin yerine getiremediği hizmetleri yerine getirmeye çalışmaktadır.

Köyler :

İlçemize bağlı 57 köy vardır.Elektriği ve içme suyu bulunmayan köy yoktur. İlçemizde tüm köylerin yolu vardır. Bunlardan Hamsiköy’e çıkan 25 km’lik yol ile Meryemana’ ya çıkan 16 km’lik asfalt yol karayollarının ağında, diğerleri ise Köy Hizmetlerinin ağındadır. Kış aylarında Şimşirli, Yaylabaşı, Üçgedik Çamlıdüz ve Yerlice köylerine çıkan grup yolu olumsuz hava şartları nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanmaktadır. İlçemizdeki yol ağı 1566 olup , 1178 km. stablize , 26 km. beton ve 19 km. asfalt yol 257 km. tesviye yol, 86 km. ham yol mevcuttur. 22 Köyümüzde 68 km. malzemeli bakım, 3 köyümüzde 11 km. stablize bakım, 4 köyümüzde 15 km onarım, 4 köyümüzde 7 km, tesviye ve köylerimizde 900 km. grayderli bakım yapılmıştır.

İlçe sınırları içinde 4 adet sanayi kuruluşu mevcuttur. Bunlarla ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

 
1-Has-Ko (Hamsiköy süt ürünleri kalkınma kooparetifi)
Kapasite: 40 Ton/Gün Üretim: 6 Ton/Gün (ortalama) Personel: 10 kişi
200 Ortaklı bir tesis olup ortaklarından süt toplamaktadır, faaldir.

 
2-Hamsiköy hayvansal ürünler sanayi ltd şirketi.
Kapasite: 4 Ton/Gün Üretim: 400 Kg./Gün(ortalama) Personel: 4 kişi
Özel teşebbüs tarafından çalıştırılmakta olup; Hamsiköy ve çevre köylerden süt toplanmaktadır; faaldir.
 

3-Oltan Fındık Entegre üretim tesisleri
Kapasite: 50.000 ton
Naturel Fındık İhracatı: 40.000 ton
İşlenmiş fındık: 30.000 ton
Ürünleri: Kabuklu Fındık, Naturel İç Fındık, Kavrulmuş Fındık, Olduğu Gibi Kavrulmuş Fındık,Kıyılmış Fındık, Fındık Unu, Fındık Ezmesi’dir.
İşçi Sayısı : 293 Kişidir
İhracat Karşılığı elde edilen Döviz Girdisi : 230 Milyon $

 

Tarım
İlçenin arazi yapısı dağlık ve engebelidir. Büyük bir bölümü ormanlarla kaplıdır. Tarım arazisi çok azdır. Hiç boş tarım arazisi bırakılmamasına rağmen, fındık hariç pazar için tarım üretimi yoktur. Mısır ve Silajlık Mısır, Kara Lahana, Fasulye, Patates, Sebze ve ayrıca hayvan pancarı,mısır siyl yetiştirilmesine rağmen ancak halk kendi ihtiyacını karşılayabilmektedir. Fındık dışında tarım ürünleri az miktarda pazarlanmaktadır.Hayvansal ürünlerden Tereyağı, süt, peynir ve az miktarda damızlık ve besi hayvanı ticareti yapılmaktadır.
Ayrıca pazara yönelik fındık tarımı gelişmiştir. Ormancılık sektörü geçim kaynaklarından birisidir. Son beş yılda devlet destekli 14 adet sera yapılmış olup,çalışmalar devam etmektedir. Tarım İlçe Müdürlüğünde 1 Müdür (Veteriner Hekim), 3 Ziraat Mühendisi, ve 1 işçi olmak üzere toplam 5 kişi görev yapmaktadır.
İlçemizin yüzölçümü 100.000 hektardır.

Hayvancılık
İlçemizin en önemli geçim kaynaklarından birisi de hayvancılıktır. İlkel yöntemlerle yapılan hayvancılık modernleşmeye başlamış, üretimdeki artış miktarıyla,modernleşmenin neticeleri ,görülmeye başlanmıştır. Süt sığırcılığı konusunda ilçemizde başlangıçta yerli ırk hakim olup, yapılan ıslah sonucu bu durum değiştirilmiştir. İlçemizde yaklaşık 2200 adet saf kültür ırkı (jersey,holştayn), 10.100 jersey melezi, 750 yerli olmak üzere toplam 13.050 adet büyükbaş mevcut olup bunlardan 7500 adedi sağımlık süt sığırı,geri kalanı 5550 adedi buzağı,dana,düve v.b.’den meydana gelmektedir. 900 adet keçi 11.300 adet koyun, 18.000 kümes hayvanı vardır. Yaklaşık 41 köyde arıcılık yapılmaktadır. 6900 fenni arı kovanı bulunmaktadır. Bal üretimi kalitelidir.

Arıcılarımız gezginci arıcılık yapmaktadır. İlçemizde Özel Veteriner tarafından bir ekiple suni tohumlama çalışması yapılmaktadır.

Balıkçılık
İlçemizde 29 adet özel, 1 adet resmi kuruluşlara ait olmak üzere toplam 30 adet alabalık çiftliği vardır. Bunlardan 7 adeti üretim yapmamaktadır.Bu çiftliklerde 2 ile 150 arasında değişen çeşitli büyüklükte havuzlar vardır.263 civarında havuzda balık üretimi yapılmaktadır. Ortalama bir balığın ağırlığı 180 ile 250 gr arasında değişmektedir. Alabalık üretim miktarı yaklaşık 300 ton olup,kapasite 400 ton üzerindedir.

Turizm
Maçka ilçesi doğal güzellikler ve tarihi-kültürel eserler yönüyle oldukça zengin bir ilçemizdir.Bu nedenle bölgemizde önemli turizm merkezlerinden biri durumundadır.Sumela Manastırı ,Altındere Milli Parkı,Altındere Milli Parkı içinde yer alan Meryemana vadisi,Vazelon ve Kuştul Manastırları,50’nin üzerindeki korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları ile 137 yaylası,bol oksijeni,tertemiz suyu,leziz alabalıkları ve meşhur sütlacıyla ilçemiz, adeta bir turizm cenneti konumundadır.


Meryemana Manastırının Restorasyon çalışmalarının tamamlanması ve Meryemana manastırından sonra ilçemizin en önemli kültür varlıklarından biri olan Kiremitli köyü yakınlarında bulunan Vazelon ile Şimşirli Köyünde bulunan Kuştul manastırlarının içinde bulunduğu bakımsızlık ve ilgisizlikten kurtarılarak,restore edilmesi,ilçemize Turizm danışma bürosu açılması,yetişmiş turist rehberi ihtiyacının giderilmesi ve ulaşımının standart hale getirilmesi yöremiz turizmine önemli katkı sağlayacaktır.
İlçemiz 6 adet tesiste 610 yatak kapasitesiyle gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir.

Kooperatifler
Maçka ilçesinde 1 adet Tarım Kredi Kooperatifi, 1 adet Fındık Tarım Satış Kooperatifi,1 Adet Esnaf ve Kefalet Kooperatifi, 2 adet Süt Ürünleri Kooperatifi, 11 adet S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve 1 adet Yapı Kooperatifi olup toplam 17 adet kooperatif mevcuttur.

Bankalar
İlçemizde Ziraat Bankası ve İş Bankası şubesi vardır.

 

maçka, MAÇKA, Maçka, Macka, ilçesi, ilçe ,geçmişi ,maçka resimler, resimleri, fotoğraflar, fotoğrafları

Maçka Tarihi, Sümela Manastırı, Maçka Fotoğrafları, Vazelon Manastırı, Maçka Köyleri, Maçka Haritası


yukarı

Maçka Rehberi
Maçka

trabzon.org
Copyright © 1998
Tüm hakları saklıdır.
mail@trabzon.org